Monthly Archives: Tháng Ba 2015

Các bước cứu hộ thang máy

Khi đưa thang máy vào sử dung cho tòa nhà, điều đầu tiên chủ đầu tư cần nghĩ tới là cử người có trách nhiệm điều hành, quản lý tòa nhà đi học lớp huấn luyên cứu hộ thang máy do nhà cung cấp lắp đặt thang máy huấn luyên. Khi người sử dụng thang máy…
XEM THÊM