Tôi thì không rành về máy móc lắm, cũng đã tiếp xúc nhiều công ty rồi, nhưng cuối cùng tôi chọn Công ty thang máy Phúc An vì theo phương án tư vấn ban đầu của Công ty thì tôi tiết kiệm được một khoản đầu tư chưa phù hợp và kết quả ngày nay thì tôi phải nói là hài lòng.

- Giám Đốc khách sạn Bến Tre