Thang Bệnh Viện – BED Elevator

Được lắp trong các bệnh viện, trạm xá nhằm mục đích vận chuyển giường bệnh qua các khu vực khác nhau nhanh chóng và kịp thời, thang bệnh viện được thiết kế đặt biệt nhằm có kích thước phù hợp với giường bệnh đồng thời luôn đảm bảo vệ sinh và an toàn cho thang.

Thang bệnh viện là thang tải khách với các thiết bị an toàn tiêu chuẩn cao nhất đồng thời phải vận hành với tốc độ cao để đáp ứng yêu cầu của bệnh viện.2

Để biết thêm thông số kỹ thuật thang tải giường bệnh, xin vui lòng tham khảo catalouge tại đây, xin chân thành cảm ơn !