TIÊU CHUẨN AN TOÀN

708
TIÊU CHUẨN AN TOÀN

Thuật ngữ định nghĩa:

Thang máy: Thiết bị nâng phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin với kích thước và kết cấu thích hợp để chở người và chở hàng, di chuyển theo các ray dẫn hướng thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 15* so với phương thẳng đứng.

Không áp dụng cho các thiết bị nâng dạng thang guống, thang máy ở mỏ, tháng máy sân khấu, thang máy tầu thủy, sàn nâng thăm dò hoặc ở giàn khoan trên biển, văn thăng xây dựng  các loại đặc chủng khác. Không áp dụng cho 1 số trường hợp đặc biệt như: trong môi trường dễ cháy nổ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa chấn, chuyên chở hàng hóa nguy hiểm, thang máy loại V được phân loại theo TCVN 7628:2007, thiết bị có góc nghiên của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15*.

Tài liệu liên quan:

  1.  QTKĐ 03:2014, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện
  2.  QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với  thang máy điện
  3.  TCVN 6395:2008, Thang máy điện – Yêu cầu về an toàn về cấu tạo và lắp đặt
  4.  TCVN 6901:2001, Thang máy điện – Phương pháp thử – Các yêu cầu về cấu tạo  và lắp đặt
  5.  TCVN 7628:2007, Lắp đặt thang máy
  6.  TCVN 5866:2009, Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí
  7.  TCVN 5867:2009, Thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng – Yêu cầu an  toàn
  8.  TCVN 9358-2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công  nghiệp
  9.  TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống