Thang bệnh viện

    Được lắp trong các bệnh viện, trạm xá nhằm mục đích vận chuyển giường bệnh qua các khu vực khác nhau nhanh chóng và kịp thời, thang bệnh viện được thiết kế đặt biệt nhằm có kích thước phù hợp với giường bệnh đồng thời luôn đảm bảo vệ sinh và an toàn cho thang.