Thang thực phẩm

    Thang thực phẩm thường dùng trong các nhà hàng ăn uống, khách sạn hoặc trường học mẫu giáo, để vận chuyển thực phẩm từ nhà bếp lên đến các tầng nhằm đảm bảo vệ sinh và nhanh chóng.