Nhà phố

Tên dự án: Nhà phố

Địa chỉ lắp đặt: Số 30, đường B2, quận 2, TP. Thủ Đức

Thông tin dự án:

  • 01 Thang máy khách hiệu Phúc An, tải trọng 750Kg, tốc độ 60m/phút, 06 điểm dừng