Trường đại học Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh

Tags: công ty / thang máy / văn phòng

Tên dự án: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ lắp đặt: 227 Đường Nguyễn Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp HCM

Thông tin dự án:

  • 01 Thang máy hiệu Mitsubishi